dilluns, 6 de maig de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui ha tengut lloc una reunió de la CP a la qual  s'ha informat sobre les passes fetes per a la constitució del CEIB a partir del canvis establerts a la nova llei que el regula. 


També s'han recollit les aportacions a l'informe 4/2019 sobre Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil per part de la ponent Sra. Joana Maria mas.
Per altra banda s'ha informat que la reunió del CEIB amb el títol "Seguiment del Pla d’Èxit Educatiu a càrrec del Departament d’Inspecció Educativa (DIE) i de l’Institut d’Avaluació i Qualitat (IAQSE" tendrà lloc el divendres, dia 10, horabaixa.Finalment s'ha decidit que el proper ple tendrà lloc el proper dia 14, horabaixa.