dimecres, 10 d’abril de 2019

RESOLUCIÓ PLE

RESOLUCIÓ DEL CEIB DE CONDEMNA DE LA CAMPANYA DE DESPRESTIGI DE LA TASCA DOCENT

  Malauradament, s’ha pogut comprovar que, coincidint amb el començament de la precampanya electoral, alguns líders polítics han fet declaracions qüestionant el funcionament dels centres de les Illes Balears i acusant els docents d’adoctrinament. El to d’aquestes acusacions és cada vegada més capciós i difamatori. En aquests atacs, l’objectiu és sobretot l’ensenyament i l’ús com a llengua vehicular de la llengua pròpia: el català.
 Cal recordar que la llengua és una eina de comunicació i un element de cohesió social i no un instrument d’enfrontament i que, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es fomenta la pluralitat lingüística que tant ens enriqueix. Per tant, aquests tipus de declaracions no fan més que intentar sembrar conflictivitat i crispació en la comunitat educativa i en els centres, fent malbé la convivència existent.
 És per això que el Consell Escolar de les Illes Balears manifesta el seu més ferm rebuig a aquest tipus de pràctica que utilitza l’educació i la llengua com a eines polítiques i de confrontació.
 Reiteram la nostra condemna de qualsevol campanya de desprestigi de la tasca docent com a estratègia política. El debat polític sobre l’educació ha de ser constructiu i buscar consensos, no confrontació.
 Exigim, als representants de tots els partits polítics, responsabilitat i respecte cap a la comunitat educativa, recordant-los que la convivència en els centres educatius s’ha de posar per damunt d’interessos partidistes.

[Aquesta resolució ha estat tramesa als mitjans de comunicació i als partits polítics]