dimecres, 23 de gener de 2019

DOCUMENT MARC 0-3

 Aquest Document Marc està organitzat en 5 capítols:
 
Capítol I: Mapa escolar 03. Realitat i necessitats
Capítol II: Escoles infantils públiques i la Xarxa d’Escoletes Públiques de les Illes
Capítol III: Centres d’educació infantil privats i centres no autoritzats (03)
Capítol IV: L’equitat al primer cicle d’educació infantil a les Illes Balears
Capítol V: Les famílies. Competències i necessitats
Apoderament educatiu de les famílies. L’oci sa. Conciliació familiar i laboral. Mares de dia
 
https://issuu.com/ceib.caib/docs/document_marc_0-3__pnl_16956-17_201