dijous, 29 de novembre de 2018

COMISSIÓ ESPECIFICA D'ORDENACIÓAvui ha tengut lloc una reunió de la COMISSIÓ ESPECIFICA D'ORDENACIÓ, a la qual s'han aprovar les aportacions per elaborar l'informe núm. 9/2018 sobre:

- Esborrany d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XXX de 2018 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors.