dimarts, 13 de març de 2018

REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent del CEIB, a la qual es va aprovar i elevar al Ple, el projecte d’Informe 1/2018 sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears. 


També es va aprovar i elevar al Ple, la Memòria d’actuacions del CEIB corresponent a l’any 2017.  El Ple es celebrarà dia 28 de març.