dijous, 16 de març de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc la reunió de la comissió permanent a la qual es va debatre i aprovar el projecte d'informe 1/2017 sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d’experiència formativa, del professorat de formació professional de centres públics en empreses i entitats, i elevació al Ple que va ser elevat al proper ple.
També es va revisar el text final del document del "Pacte per l'Educació de les Illes Balears" i va ser aprovat i elevat al proper ple.