divendres, 24 de març de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la comissió permanent a la qual es va decidir el procediment per actualitar el reglament del CEIB i acordàrem els punts a modificar.
També es va reiniciar l'estudi de l'ISE, tasca que es continuarà a una propera reunió.
dijous, 16 de març de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc la reunió de la comissió permanent a la qual es va debatre i aprovar el projecte d'informe 1/2017 sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d’experiència formativa, del professorat de formació professional de centres públics en empreses i entitats, i elevació al Ple que va ser elevat al proper ple.
També es va revisar el text final del document del "Pacte per l'Educació de les Illes Balears" i va ser aprovat i elevat al proper ple.

dimecres, 8 de març de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió de la CP en la que es varen aprovar les aportacions que quedaven pendents en relació al document pel Pacte d'Educatiu.
Ara s'elaborarà un nou document amb les modifificacions acceptades que es revisarà a una propera reunió de la CP.
Posteriorment s'enviarà a tots els membres del CEIB per si volen fer-hi esmenes que seran debatudes en el proper ple del CEIB.

dilluns, 6 de març de 2017

REUNIÓ COMISSIO ORDENACIO

Avui s'ha realitzat la reunió de la Comissió Específica d'Ordenació que ha debatut i aprovat les aportacions a l'esborrany d'Ordre del conseller d'Educació i Universitat, per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa, del professorat de formació professional de centres públics en empreses i entitats per tal d'elaborar el projecte d'informe 1/2017.
divendres, 3 de març de 2017

REUNIO PLE DIA 2/3/17

Ahir, dia 2 de març, va tenir lloc un Ple del CEIB amb dos punts importants:


- Presentació de la Memòria anual de l'Institut de la Convivència i l'Èxit Escolar, per part de la seva directora Marta Escoda. Va assistir-hi el director general Jaume Ribas.

 - Presentació del Pla d'Infraestructures, per part del conceller Marí March i del director general Antoni Morante.