dijous, 27 d’octubre de 2016

REUNIÓ DOCUMENT PACTE

El dimarts, dia 25, va tenir lloc una nova reunió de la comissió especiífica temporal per elaborar el document del Pacte per l'Educació. 
En primer lloc s'estudiaren els textos alternatius a les propostes que anteriorment no havien estat acceptades pel conjunt de la comissió. La majoria foren aceptats.


A continuació, tal com estava previst es va entrar en el debat de l'apartat 4. Centres del document base. S'acceptaren algunes aportacions i altres quedaren per elaborar un text alternatiu que s'estudiaran a la propera reunió.
La reunió està  prevista pel dia 10 de novembre  i en ella es revisaran els textos alternatius sobre els aspectes que varen quedar pendents i es debatran les aportacions de l'apartat 5. Professorat.