divendres, 9 de setembre de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENTAhir va tenir lloc una reunió de la comisssió permanent on es tractaren diversos punts d'organització, especialment de les reunions i temàtiques previstes per aquest mes de setembre.
En primer lloc es va decidir que la comissió d'Ordenación I innovació seria l'encarregada d'elabora el projectes d'informe que tenim en fase de tràmit.


Els ponents serien: 
a) Informe sobre el decret que regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent de Pares i Mares: ponent Pere Carrió 
b) Informe sobre ordre d'homologacions de formació permanent: ponent Miquel Oliver.
En relació a les reunions previstes:
- La comissió específica per l'elaboració del Pacte per l'Educació es reunirà el proper 21 de setembre
- La comissió d'Ordenació i Innovació per a debatre els infomes citats es realitzarà el dia 22 de setembre.
- El ple per aprovar la modificació del reglament del CEIB, al qual intervendrà el conseller Martí March, serà el dia 26 de setembre.