divendres, 23 de setembre del 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ


Ahir horabaixa va tenir lloc la reunió de la Comissió d'Ordenació i Innovació que va debatre les aportacions als informes núm. 7/2016, sobre el Decret que regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears i el núm. 8 de 2016, sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El ponents recolliren les propostes consensuades per a redactar els informes corresponents  i elevar-los a la propera Comissió Permanent.