dimecres, 6 d’abril de 2016

PLENARI DEL CEIB 5 D'ABRIL


Ahir va tenir lloc una reunió del Plenari del CEIB amb l’ordre del dia següent:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (09/03/2016)
2. Informacions del president.
3. Elecció dels membres de la Comissió Permanent on s’hagi produït una vacant, si s’escau.
4. Presa de possessió de nous membres del CEIB, si s’escau. 


5. Debat i aprovació, si s’escau, de l’Informe 2/2016 sobre l’esborrany del decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.
6. Debat i aprovació, si s’escau, de l’Informe 5/2016 sobre l’esborrany de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 28 d’abril de 2005, per la qual es crea i regula el Consell Assessor del Calendari Escolar.
7. Torn obert de paraules

Resum: 
 
  • Es va informar que ha arribat al CEIB el document d’Illes per un Pacte.
  • Es va informar que el Consell de Govern ha aprovat el projecte de llei de modificació de la composició del CEIB que ara serà debatut en el Parlament.
  • Es va aprovar la incorporació de Cristina Conti  com a membre suplent de COAPA en la comissió Permanent.
  • Els informes 2/2016 i 5/2016 foren aprovats per unanimitat.