dimarts, 19 d’abril de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de l comissió permanent on es varen tractar els punts següents:
- Recollir aportacions sobre el procediment per a l'estudi del Document de Pacte per l'Educació de les Illes Balears.
- Informació sobre la situació de l'informe sobre el sistema educatiu de les Illes Balears 2013-2014.
- Designació de ponent i comissió específica per a l'elaboració de l'informe 6/2016. El ponent serè el president del CEIB Pere Carrió i la comissió serà de l'Ordenació.dimecres, 6 d’abril de 2016

PLENARI DEL CEIB 5 D'ABRIL


Ahir va tenir lloc una reunió del Plenari del CEIB amb l’ordre del dia següent:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (09/03/2016)
2. Informacions del president.
3. Elecció dels membres de la Comissió Permanent on s’hagi produït una vacant, si s’escau.
4. Presa de possessió de nous membres del CEIB, si s’escau. 


5. Debat i aprovació, si s’escau, de l’Informe 2/2016 sobre l’esborrany del decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.
6. Debat i aprovació, si s’escau, de l’Informe 5/2016 sobre l’esborrany de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 28 d’abril de 2005, per la qual es crea i regula el Consell Assessor del Calendari Escolar.
7. Torn obert de paraules

Resum: 
 
  • Es va informar que ha arribat al CEIB el document d’Illes per un Pacte.
  • Es va informar que el Consell de Govern ha aprovat el projecte de llei de modificació de la composició del CEIB que ara serà debatut en el Parlament.
  • Es va aprovar la incorporació de Cristina Conti  com a membre suplent de COAPA en la comissió Permanent.
  • Els informes 2/2016 i 5/2016 foren aprovats per unanimitat.

divendres, 1 d’abril de 2016

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL CEIB

Tal com estava previst avui el Consell de Govern ha aprovat el text de la llei que modifica la composició del CEIB per a recobrar eñ nombre anterior de membres reteallat per la llei 5/2012.
Ara seguirà el tràmit parlamentari per via urgent.