dijous, 18 de febrer de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ

Ahir, dia 17 de febrer, va tenir lloc la reunió de la comissió d'ordenació per a debatre les aportacions als informes següents: 


1. Estudi de l’esborrany del pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020 (INFORME 1/2016). Al respecte es va consensuar el text de l'informe que serà tramès a la comissió permanent de dia 22 de febrer.2. Estudi de l’esborrany del decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears (INFORME 2/2016). Al respecte es va consensuar el text de l'informe que serà tramès a la comissió permanent de dia 22 de febrer.

3. Estudi de l’esborrany del decret, pel qual es regula la formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears (INFORME 3/2016). Una vegada iniciat el debat, es va decidir ajornar l'estudi de les aportación per elaborar l'infome a una propera reunió que serà convocada pel dia 25 de febrer.