divendres, 15 de gener de 2016

COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ

El proppassat dilluns, dia 11, va tenir lloc una reunió de la comissió de planificació amb l'objecte d'estudiar i preparar l'informe 10/2015 sobre l'ordre del conseller d'Educació i Universitat que regula el procés d¡adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostimguts amb fons públics.

Ara l'esborrany d'informe anirà a la comissió permanent prevista pel dia 19 de gener.