dimecres, 14 d’octubre de 2015

PLENARI DEL CEIB

Avui, a les 16:30, tendrà lloc el primer ple del Consell Escolar de les Illles Balears del present curs. Serà presidit pel nou president Pere Carrió i hi assistirà el conseller Martí March i l'equip de directors generals de la Conselleria d'Educació i Universitat per a donar compte de la política educativa que duen a terme i dels plans més immediats. 
En la reunió del ple, per primera vegada, des de la seva constitució l'any 2001, s'incorporarà com a membre de ple dret un representant del PAS (Personal d'Administració i Serveis) i també hi assistiran altres convidats entre els que destacam alguns alumnes, representants de la Federació d'Estudiants.
En el ple, que es realitzarà a la seu de l'Escola Superior de Disseny de Palma, també es tractaran altres punts com són el pla de treball del propi organisme i la proposta de pressupost per l'any 2016.