dimecres, 28 de desembre de 2011

PLE I COMISSIÓ PERMANENT DEL CEIB

El passat dia 12 de l'actual mes de desembre es va celebrar al saló d'actes de la FELIB el primer ple del CEIB de la present legislatura. A l'acte hi havia d'assistir el consseller d'Educació, Cultura i Universitats que va excusar la seva presència per motius d'haver de realitzar un viatge oficial a la Península. Degudament convidats assistiren a l'acte el president i el secretari del Consell Escolar durant l'anterior legislatura.

Desprès de l'obertura de l'acte, el president del CEIB Sr. Jordi Llabres va donar possessió als nous consellers i els entregà les credencials que acrediten la seva condició.

A continuació va donar les gràcies a l'equip directiu sortint per la feina desenvolupada i els entregà com a record un bolígraf amb l'anagrama del CEIB gravat. El president sortint pronuncià unes paraules per agrair l'obsequi i destacar la labor de consens que havia de tenir el CEIB. Finalitzada la intervenció, el president i el secretari anteriors abandonaren la sala d'actes de la FELIB.

Tot seguit es va procedir a l'elecció dels membres de la comissió permanet dels grups que havien modificat la seva composició desprès de l'últim ple. Finalitzada l'elecció es va donar per acabada la sessió.

Desprès d'un breu refrigeri començà la sessió de la comissió permanent que va rebre informació sobre les tasques realitzades per l'equip directiu del CEIB desde la seva presa de possessió i de l'estat de les memòries dels anys 2010 i 2011 i de l'ISE del curs 2008/2009.

Finalitzada la informació a les 13:30 hores es va donar per acabada la sessió.