dimarts, 29 de novembre de 2011

PRESA DE POSSESSIÓ DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT DEL CEIB
El president i el vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears, Srs. Jordi Llabrés Palmer i Gabriel Timoner Sampol, el passat dia 11 de l'actual mes de novembre prengueren possessió del seu càrrec davant el president del Govern de les Illes Balears Molt Honorable Sr. José Ramón Bauzá i el conseller d'Educació, Cultura i Universitats Honorable Sr. Rafael Àngel Bosch Sans, tal com preceptua reglament del CEIB.

L'acte va tenir lloc a la seu de la Presidència del Govern de les Illes Balears en un acte íntim però solemne d'acord amb les actuals circunstàncies econòmiques que viu el Pais i la Comunitat Autònoma. Després de promete o jurar el seu càrrec el president del Govern i el Conseller pronunciaren unes paraules posant de manifest la importància del Consell Escolar com òrgan de participació de la comunitat educativa en les tasques de gestió de l'educació.