dissabte, 2 d’abril del 2011

Reunió del ple i renovació de la comissió permanentEl passat dijous, dia 31 de març, va tenir lloc un ple del CEIB en el qual se tractaren els punts següents:

  1. Presa de possessió de nous membres del Consell Escolar.
  2. Renovació de la Comissió Permanent del Consell Escolar.
  3. Aprovació de l’Informe 1/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen les provés d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics de grau d’Art Dramàtic, de grau de Música i de grau de Disseny.
  4. “Declaració institucional sobre participació”.

El divendres, dia 1 d'abril, tingué lloc una reunió de la comissió permanent del CEIB, on se tractaren els temes següents:

  1. Constitució de la Comissió Permanent després de la renovació del CEIB de març de 2011.
  2. Nomenament de la Comissió Específica i Ponent per elaborar l’Informe 6/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica de les persones adultes a les Illes Balears.
  3. Revisió, aprovació i elevació al Ple, si s’escau, de l’Informe 4/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’organització i el funcionament dels nivells c1 i c2 dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  4. Revisió, aprovació i elevació al Ple, si s’escau, de l’Informe 5/2011 sobre el projecte de Decret del conseller d’Educació i Cultura pel qual s’estableix el pla d’estudis del grau d’Art Dramàtic en l’especialitat d’interpretació a les Illes Balears.
  5. Revisió de l’ordre del dia del Ple de 18 d’abril de 2011.
  6. Distribució de consellers i conselleres, després de la renovació del CEIB, a les diferents Comissions Específiques.