dimarts, 19 d’abril de 2011

PLE DEL CEIB - 18 D'ABRIL 2011


Ahir va tenir lloc una reunió del ple del CEIB en el qual se tractaren el temes següents:
- Aprovació Informe 3/2011, sobre projecte ordre de formacio pràctica ensenyaments esportius.
- Aprovació Informe 4/2011, sobre  projecte ordre d'organització i funcionament dels nivells c1 i c2 dels ensenyaments d'idiomes.
- Aprovació Informe 5/2011, sobre projecte decret sobre el pla d'estudis del grau d'Art Dramàtic en l'especialitat d'interpretació.

divendres, 15 d’abril de 2011

Reunió de la comissió permanent

S'ha aprovat per part de la comissió permanent el projecte informe 6/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears.
Aquest projecte s'eleva al ple que se realitzarà el 3 de maig.

dimarts, 12 d’abril de 2011

Forum de l'educació

Document elaborat pel Forum de l'Educació (Conselleria d'educació i Cultura)

Document

Reunió de la Comissió d'Ordenació

S'ha iniciat l'elaboració de l'Informe 6/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears.

dissabte, 9 d’abril de 2011

Quaders Gadeso

Te solució el fracàs escolar?

Quaders GADESO dedicat a l'educació.

El dossier GADESO d'aquesta setmana està dedicat al fracàs escolar i presenta l'Informe del Sistema Educatiu del curs 2008-2009 del Consell Escolar de les Illes Balears, així com altres informacions rellevants.


Llegiu el full informatiu 1/2011 de CEIB


dissabte, 2 d’abril de 2011

Reunió del ple i renovació de la comissió permanentEl passat dijous, dia 31 de març, va tenir lloc un ple del CEIB en el qual se tractaren els punts següents:

  1. Presa de possessió de nous membres del Consell Escolar.
  2. Renovació de la Comissió Permanent del Consell Escolar.
  3. Aprovació de l’Informe 1/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen les provés d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics de grau d’Art Dramàtic, de grau de Música i de grau de Disseny.
  4. “Declaració institucional sobre participació”.

El divendres, dia 1 d'abril, tingué lloc una reunió de la comissió permanent del CEIB, on se tractaren els temes següents:

  1. Constitució de la Comissió Permanent després de la renovació del CEIB de març de 2011.
  2. Nomenament de la Comissió Específica i Ponent per elaborar l’Informe 6/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica de les persones adultes a les Illes Balears.
  3. Revisió, aprovació i elevació al Ple, si s’escau, de l’Informe 4/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’organització i el funcionament dels nivells c1 i c2 dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  4. Revisió, aprovació i elevació al Ple, si s’escau, de l’Informe 5/2011 sobre el projecte de Decret del conseller d’Educació i Cultura pel qual s’estableix el pla d’estudis del grau d’Art Dramàtic en l’especialitat d’interpretació a les Illes Balears.
  5. Revisió de l’ordre del dia del Ple de 18 d’abril de 2011.
  6. Distribució de consellers i conselleres, després de la renovació del CEIB, a les diferents Comissions Específiques.

divendres, 1 d’abril de 2011

10è. ANIVERSARI DEL CEIB


Ahir, dia 31 de març, se celebrà un acte en commemoració del 10 aniversari de la constitució del Consell Escolar de les Illes Balears.
La celebració tingué lloc en el Parlament de les Illes Balears i la presidiren, la Molt Honorable presidenta del Parlament, senyora Aina Rado, i l'Honorable , conseller d'Educació i Cultura, senyor Bartomeu Llinàs.

La notícia a la premsa:
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/04/01/consell-escolar-celebra-diez-anos/657916.html

La notícia a la web institucional de la Conselleria d'Educació i Cultura:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=7&lang=ca&codi=800271&coduo=7