dijous, 10 de febrer de 2011

Reunió de la comissió permanent

El proppassat dia 4 tingué lloc una reunió de la comissió permanent, a la qual s'aprova l'informe 1/2011, sobre provés d'accés a ensenyaments artístics de grau i el document de propostes sobre el decret d'avalauació i certificació de coneixements de català.