divendres, 28 de gener de 2011

REUNIÓ DE LA COMISSSIÓ D'ORDENACIÓ

AHIR, DIA 27, TINGUÉ LLOC UNA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA D'ORDENACIÓ A LA QUAL SE TRACTAREN ELS PUNTS SEGÜENTS:

1. Anàlisi de les aportacions rebudes al projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen les provés d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics de grau d’art dramàtic, de grau de música i de grau de disseny.
  • Aprovació, si s’escau, de l’elevació de l’esborrany d’Informe 01/2011 a la Comissió Permanent.
2. Anàlisi de les aportacions rebudes al projecte de Decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana.
  • Aprovació, si s’escau, de l’elevació de l’esborrany d’Informe 02/2011 a la Comissió Permanent.