dissabte, 18 de desembre de 2010

Reunió del ple de CEIB
Ahir, dia 17 de desembre va tenir lloc una reunió del plenari del CEIB en el qual eS va aprovar l'Informe 8/2010 sobre l'organització i funcionament dels ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
Per altra banda, per part d'Elena Navarro, directora de l'Institut de la Convivència i l'Èxit Escolar, foren presentats davant el Consell Escolar de les Illes Balears la memòria de 2009/10 i el pla d'actuacions del curs 2010/11.