dissabte, 25 de desembre de 2010

diumenge, 19 de desembre de 2010

Don Melcion Rosselló ha mort

El mestre i director Melcion Rosselló i Simonet ha mort.

Fou membre, com a personalitat de reconegut prestigi, del nostre Consell Escolar de les Illes Balears.

Descansi en pau!Article "EL MESTRE", a Diario de Mallorca (dia de Nadal, 2010)

dissabte, 18 de desembre de 2010

Reunió del ple de CEIB
Ahir, dia 17 de desembre va tenir lloc una reunió del plenari del CEIB en el qual eS va aprovar l'Informe 8/2010 sobre l'organització i funcionament dels ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
Per altra banda, per part d'Elena Navarro, directora de l'Institut de la Convivència i l'Èxit Escolar, foren presentats davant el Consell Escolar de les Illes Balears la memòria de 2009/10 i el pla d'actuacions del curs 2010/11.

Reunió de la comissió d'ordenació i innovació

El passat dijous dia 16 de desembre va tenir lloc una reunió de la comissió específica d'ordenació a la qual s'havia d'iniciar l'elaboració de l'informe sobre l'esborrany d'ordre sobre homologació de titulacions de llengua catalana... Dita elaboració se va posposar per motius de tamitació i per a tenir temps d'estudiar més detingudament el projecte de decret que elabora la direcció deneral de Política Lingüestica al respecte.

dijous, 9 de desembre de 2010

Reunió de la comissió permanent

Avui ha tingut lloc una reunió de la comissió permanent a la qual s`han tractat els temes següents:
- S'ha aprovat la comissió i ponent per a l'elaboració l'informe 13/2010 sobre homologació d'estudis de llengua catalana.
- S'ha revisat, aprovat i elevat al ple, l'informe 7/2010 sobre el projecte de Decret pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa.
- S'ha revisat, aprovat i elevat al ple l'informe 11/2010, sobre currículum d'ensenyaments professional de música.
- S'ha revisat, aprovat i elevat al ple l'informe 11/2010, sobre currículum d'ensenyaments professional de dansa.
- S'ha revisat, aprovat i elevat al ple l'Informe sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears, curs 2008/2009.
- Commemoració del 10 aniversari del Consell Escolar de les Illes Balears.

"España saca un bien. Solo un bien"

ENTREVISTA: Examen a la educación secundaria ÁNGEL GABILONDO Ministro de Educación

Gobierno.
Grafico

El informe PISA por comunidades autónomas

GRAFICO - El Pais - 07-12-2010

El informe PISA por comunidades autónomas - EL PAÍS

Grafico

El informe PISA por países

GRAFICO - El Pais - 07-12-2010

El informe PISA por países - EL PAÍS

divendres, 3 de desembre de 2010

Reunió de la comissió d'ordenació i innovació

El proppassat dia 1 de desembre va tenir lloc una reunió de la comissió específica d'ordenació i innovació a la qual, entre altres temes, se varen debatre, aprovar i elevar a la comissió permanent les aportacions per a l'elaboració dels informes 7/2010, sobre el decret d'atenció a la diversitat, 11/2010, sobre el currículum professional de música, i 12/2010, sobre currículum professional de dansa.