divendres, 19 de novembre de 2010

Reunió de la comissió permanent

Ahir va tenir lloc una reunió de la comissió permanent a la qual se va donar compte de la paralització de la tramitació dels projectes de Decret pel qual es regulen els concerts educatiu i se fitxen el mòduls econòmics dels concerts. S'acordà la paralització de procediment iniciat al respecte.
També se va acorda reiniciar el procés de l'informe 7/2010 sobre l'atenció a la diversitat, una vegada que s'havia rebut la informació demanada.
Per altra banda, se va continuar amb l'elaboració de l'informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears.