dimecres, 12 de maig de 2010

Presentació de l'Informe del sistema educatiu als mitjans de comunicació a Palma.

El president del Consell Escolar de les Illes Balears i part dels membres de la Comissió Permanent presentaren ahir, dimarts dia 11 de maig, l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears (curs 2007/08) a l’Institut d’Educació Secundària “Ses Estacions”.

L’
Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears (curs 2007/08), inclou dades relatives a:

- Panoràmica del sistema educatiu de les Illes Balears.

- Dades generals de les Illes Balears: demografia, economia, despesa pública en educació i nivell d’estudis.

- Alumnat dels ensenyaments de règim general i especial i d’educació de persones adultes, per etapes educatives.

- Centres educatius de les Illes Balears i les seves característiques.

- Professorat i el personal d’administració i serveis.

- Anàlisi d’alguns dels temes més importants en referència als objectius 2010 de la Unió Europea.

- Així mateix, l’informe recull les mesures que considera més urgents per a la millora del sistema educatiu.


Aquest informe fou aprovat pel Ple del CEIB el 29 de gener de 2010, en la sessió duta a terme a la Sala d’Actes del Parlament de les Illes Balears.