dilluns, 17 de maig de 2010

Les prioritats europees en educació per 2020

"Un objectiu educatiu centrat en els resultats, que abordi el problema de l'abandó escolar, reduint-lo al 10 % des de l'actual 15 % i que incrementi el percentatge de la població d'entre 30 i 34 anys que finalitza l'ensenyament superior del 31 % a almenys el 40 % en 2020".

COMISSIÓ EUROPEA