dilluns, 19 d’abril de 2010

Reunió del Ple del CEIB


El passat dia 16 d'abril va tenir lloc un ple del CEIB en el qual s'aprovaren l' Informe 1/2010, sobre el projecte d'Ordre del conseller d'Educació i Cultura per la qual es regula la implantació dels plan estratègics... i 2/2010, sobre el projecte d'Ordre del conseller d'Educació i Cultura per la qual es regulal'organització i el funcionament del Programa de centres adscrits al conveni entre el Ministeri d?Educació i Ciència i el Consell Britànic a Espanya a les Illes Balears.