dilluns, 14 de desembre de 2009

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

El passat dia 10 de desembreva tenir lloc una reunió de la comissió permanent, on, entre altres temes, se va aprovar i elevar al ple, l'informe 7/2009, sobre el projecte de Decret pel qual s'estableixen els drets i deures i les normes de convivència als centres docents...