dissabte, 19 de setembre de 2009

Ple del CEIB


Ahir va tenir lloc el ple del CEIB de setembre, on se tractarem el assumptes següents:
- Informació, per part del senyor Miquel Martorell, director general de Planificació i Centres i de la senyora Margalida buades, directora general de Salut Pública, sobre les mesures a adoptar en relació a la "Grip A". La informació va anar seguida d'un debat sobre el tema.
- Presa de possessió de nous membres del CEIB.
- Estudi i aprovació de l'informe núm 6/2009 sobre centres integrats de formació professional.
- Revisió i aprovació del projecte de pressupost del CEIB pel 2010.