dijous, 9 de juliol de 2009

El XX Encontre de Consells Escolars

Ahir, va tenir lloc la primera reunió per a la preparació del XX Encontre de Consells Escolars a celebrar l'any vinent a Castella La Manxa (Toledo).
El tema girarà entorn a l'Autonomia de Centres.

Com a documents de consulta inicial tenim la LOE i els informes d'Eurydice sëgüents:

1. Autonomia de Centres (2007)

2. Autonomia professorat (2008)

3. Revista IDEA (Consejo Escolar de Navarra) núm 31, mayo 2009

4. LOE