dimarts, 2 de juny de 2009

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, dia 1 de juny, va tenir lloc una reunió de la CP on, entre altres, se tractaren els temes següents:

- Debat, aprovació i elevació al ple de l'informe 5/2009, sobre Avantprojecte d'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura pel qual s'estableix el currículum d'Educació Secundària per a Persones Adultes que condueix a l'obtenció del títol de graduat en ESO.
- Revisió convocatòria ple del dia 17 de juny.
- Planificació Full Informatiu 2009.
- Situació informe sobre l'estat del sistema educatiu de les Illes Balears, 2007-2008.