dijous, 12 de març de 2009

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui ha tingut lloc una reunió de la comissió permanent a la qual s'ha tractat diversos temes, dels quals destaquem el següents:
  1. Revisió, aprovació i elevació al Ple de l’Informe 1/2009 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, per la qual es regula la implantació del Programa de Reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria en els centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
  2. Revisió, aprovació i elevació al Ple de l’Informe 2/2009 l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d'Educació i Cultura per la qual es regula el desenvolupament del programa de Seccions Europees en els centres educatius, sostinguts amb fons públics, que imparteixen ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional a les Illes Balears.
  3. Revisió, aprovació i elevació al Ple de l’Informe 3/2009 sobre l’avantprojecte d’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat en règim a distància a les Illes Balears.
  4. Revisió, aprovació i elevació al Ple de l’Informe 4/2009 sobre l’avantprojecte d’Ordre de la consellera d'Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn a les Illes Balears.
  5. Revisió, aprovació i elevació al Ple de les propostes presentades pel Consell Escolar d’Eivissa i la Presidència del CEIB.
  6. Revisió, aprovació i elevació de la memòria del CEIB de 2008 al Ple.
  7. Procés d’elaboració de l’Informe sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears, curs 2007/2008.