dissabte, 21 de febrer de 2009

REUNIÓ DEL PLE DIA 20 DE FEBRER

Membres del Ple
Ahir, dia 20 de febrer, va tenir lloc una reunió del Ple del CEIB en el col·legi Liceu Balear, en el qual quedaren aprovats els informes següents:
  • Informe 14/2008 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia …………., sobre el desenvolupament de l’educació primària a les Illes Balears.
Ponent: senyora Coloma Ferrer

  • Informe 15/2008 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia …………., sobre el desenvolupament de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
Ponent: senyor Edelmiro Fernández

  • Informe 16/2008 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia …………., sobre el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears.
Ponent: senyora Elvira Badia  • Informe 17/2008 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Senyor Manuel Perelló


Volem agrair l'acollida i atencions que tingueren amb nosaltres els responsables del centre, professorat i alumnat d'Es Liceu