dissabte, 28 de febrer de 2009

L’informe va ser presentat per Pere Carrió, Amador Alzina i Elvira Badia

DIARI DE MENORCA 28-2-09
(Entreu per llegir la notícia)
La massificació a les aules escolars minva la qualitat de l’ensenyança
Ll. Pons. Maó
El Consell Escolar de les Illes Balears va donar a conèixer ahir l’Informe del sistema educatiu de les Illes Balears 2006-2007, les darreres dades obtingudes que han estat objecte d’anàlisi.Amb l’objectiu d’analitzar els principals indicadors estadístics genèrics i aprofundir en les característiques qualitatives, es fan propostes de mesures que s’extreuen de les conclusions. L’informe s’estructura tenint en compte el context geogràfic, l’augment demogràfic generalitzat, la situació lingüística i l’evolució econòmica; l’alumnat del sistema educatiu i la seva complexitat tenint en compte el major nombre d’alumnes estrangers; els centres diferenciant si són públics, concertats o privats; el professorat, destacant l’excessiu nombre d’interins; i l’acompliment dels objectius de 2010 de la Unió Europea a més de les mesura urgents per a la millora del sistema educatiu.
A Menorca un dels aspectes que preocupa...
LLegir la notícia completa