dissabte, 10 de gener de 2009

REUNIO DE LA COMISSIÓ PERMANENT DIA 9 DE GENER

EN AQUESTA REUNIÓ SE VA APROVAR L'ESBORRANY D'INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS CORRESPONENT AL CURS 2006- 2007, QUE PASSARÀ A DEBAT DELS MEMBRES DEL CEIB EN EL PLE DEL DIA 30 DE GENER.