dissabte, 13 de desembre de 2008

PLE DEL CONSELL ESCOLAR 10/12/08

El passat dimecres, dia 10, va tenir lloc una reunió del ple del CEIB a l'IES Juníper Serra de Palma. En aquesta reunió se tractaren els punts següents:
  1. Informes 12 i 13, sobre projectes d'ordre d'avaluació d'educació infantil i batxillerat
  2. Intervenció del director de l'Institut de la Convivència i l'Èxit Escolar per a presentar la memòria de l'any i el pla d'actuació
  3. Intervenció de l'Honorable consellera d'Educació i Cultura per a presentar el pressupost d'educació 2009