dimarts, 30 de desembre de 2008

Comissió Permanent del dia 16 de desembre

Nomenament de la Comissió i Ponent per elaborar l’Informe 14/2008 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia …………., sobre el desenvolupament de l’educació primària a les Illes Balears:
Comissió d’ordenació
Ponent: Sra. Coloma Ferrer
Nomenament de la Comissió i Ponent per elaborar l’Informe 15/2008 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia …………., sobre el desenvolupament de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears:
Comissió d’ordenació
Ponent: Sr. Edelmiro Fernández
Nomenament de la Comissió i Ponent per elaborar l’Informe 16/2008 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia …………., sobre el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears:
Comissió d’ordenació
Ponent: Sra. Elvira Badia
Nomenament de la Comissió i Ponent per elaborar l’Informe 17/2008 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
Comissió d’ordenació
Ponent: Sra. Manuel Perelló
Nomenament del coordinador-ponent de l’Informe sobre el sistema educatiu de les Illes Balears (curs 2006-07):
Ponent: Sr. Pere Carrió

dissabte, 13 de desembre de 2008

EL PLE DEL CEIB A LA PREMSA

Enllaços a les ressenyes de premsa:
Diari de Balears
El Mundo (El Dia de Baleares)
Ultima Hora

PLE DEL CONSELL ESCOLAR 10/12/08

El passat dimecres, dia 10, va tenir lloc una reunió del ple del CEIB a l'IES Juníper Serra de Palma. En aquesta reunió se tractaren els punts següents:
  1. Informes 12 i 13, sobre projectes d'ordre d'avaluació d'educació infantil i batxillerat
  2. Intervenció del director de l'Institut de la Convivència i l'Èxit Escolar per a presentar la memòria de l'any i el pla d'actuació
  3. Intervenció de l'Honorable consellera d'Educació i Cultura per a presentar el pressupost d'educació 2009