dilluns, 27 d’octubre de 2008

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

EL PASSAT DIVENDRES, DIA 24 D'OCTUBRE, VA TENIR LLOC UNA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT A LA QUAL SE VAREN REVISAR, APROVAR I ELEVAR AL PLE, QUE ESTÀ PREVIST PEL DIA 14 DE NOVEMBRE, ELS INFORMES SEGÜENTS:
  1. 9/2008 SOBRE AVANTPROJECTE DE DECRET DE CURRÍCULUM DELS NIVELLS INTERMEDI I AVANÇAT DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES
  2. 10/2008 AVANTPROJECTE D'ORDRE SOBRE AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
  3. 11/2008 AVANTPROJECTE D'ORDRE SOBRE AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.

TAMBÉ SE VA APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL PLE DE DIA 14 DE NOVEMBRE.