divendres, 29 d’agost de 2008

Decret de batxillerat

A la fi s'ha publicat el decret pel qual s'estableix l'estructura i el currículum del batxillerat de la nostra comunitat autònoma.

http://die.caib.es/normativa/pdf/08/2008_08_01_Decret82-2008_BOIB_107EXT_1-8-2008_estructuracurriculumbatxillerat.pdf