dimecres, 21 de novembre de 2007

La convivència als centres escolars

La Conselleria d’Educació i Cultura vol crear l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, com a òrgan consultiu i organitzador d’activitats que ajudin a la prevenció de situacions de conflicte, la recerca de l’èxit escolar i la participació de l’alumnat en activitats de caire socioeducatiu. L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, així mateix, es concep com a un instrument al servei de la comunitat educativa i de la societat que permeti conèixer, analitzar, avaluar, promoure i coordinar les propostes d’actuació per tal d’aconseguir el clima escolar necessari per a la convivència i l’estudi.
El Consell Escolar de les Illes Balears, en aquests moments, estudia l’avantprojecte del decret de creació de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar.
L'avantprojecte de decret ja se va enviar a tots els membres del Consell Escolar pel seu estudi. El proper divendres, dia 23 de novembre decidirà el procediment, d'acord amb el nostre reglament, per a dur a bon terme l'informe del projecte.