dimecres, 10 d’abril de 2019

REUNIÓ DEL PLE

Ahir va tenir lloc una reunió del Ple del CEIB on es varen aprovar per assentiment els informes 2 i 3 de 2019:
- Informe 2/2019 sobre el projecte d’Ordre de xx de xx de 2018 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.
- Informe 3/2019 sobre el projecte de Decret XX/2018, de XX de XXX, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes.

També, per assentiment es va aprovar una resolució que reitera la condemna de la campanya de desprestigi de la tasca docent, feta per part de representant d'alguns partits polítics.


En el mateix ple es va presentar la Memòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar per part de la directora de l'organisme, Sra. Marta Escoda, seguit d'un interessant debat sobre el tema.