dimarts, 9 d’abril de 2019

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DELS CONSELLS ESCOLARS

Publicada la modificació de la Llei dels Consells Escolars, ara correspon iniciar el procediment que acabarà abans de tres mesos (5 de juliol) amb la constitució de organisme amb la nova composició i amb una presidència elegida pels membres que hi formaran part.
La llei la trobareu en aquest enllaç: