dijous, 14 de març de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui ha tengut lloc una reunió de la Comissió Permanent a la qual, entre altres temes, s'han aprovat i elevat al ple, els informes 2 i 3 de 2019 i una resolució:

- Aprovació i elevació al Ple de l’Informe 2/2019 sobre el projecte d’Ordre de xx de xx de 2018 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.
- Aprovació i elevació al Ple de l’Informe 3/2019 sobre el projecte de Decret XX/2018, de XX de XXX, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes.
- Aprovació i elevació al ple de la proposta de resolució presentada per COAPA en contra de la campaña empresa per diferents dirigents polítics que acusen els docents de fer adoctrinament. 

El proper ple està previst per dia 9 d'abril.