dilluns, 4 de març de 2019

COMISSIÓ D'ORDENACIÓ

Avui hem tengut la reunió de la CEO a la qual s'han elaborat els esborranys dels informes 2/2019 i 3/2019:

1. ESBORRANY D'INFORME 2/2019 sobre el projecte d’Ordre de xx de xx de 2018 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears
3. ESBORRANY D'INFORME 3/2019 sobre el  projecte de Decret XX/2018, de XX de XXX, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes.Ambdós esborranys d'informe han estat elevats a la propera Comissió Permanent a celebrar el dia 14 de març.