dijous, 13 de desembre de 2018

EL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Aquest treball recull una panoràmica històrica resumida sobre el funcionament del Consell escolar de les Illes Balears (CEIB) des de la seva creació l’any 2001 fins a l’actualitat.
El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears. S’entén per contingut de la programació tots els aspectes que fan referència a la planificació, el finançament, l’execució i l’avaluació dels temes educatius de l’àmbit no universitari d’aquesta comunitat autònoma.


Vegeu a ISSUU:
 
https://issuu.com/home/published/article_anuari-1

Documents relacionats:

Anuari de l'Educació