dilluns, 17 de desembre de 2018

COMISSSIÓ D'ORDENACIÓ

El passat dia 14 de desembre va tenir lloc la reunió de la Comissió Específica d'Ordenació que va realitzar l'estudi de les aportacions per a l'elaboració de l'informe 10/2018, sobre el funcionament dels serveis d'orientació educativa, social i professional.
El ponent, Bartomeu Barceló, va prendre nota de les aportacions acceptades i ara el projecte d'informe passarà a la CP de dia 20/12.