dilluns, 10 de desembre de 2018

COMISSIÓ PERMANENT

Avui hem tengut Comissió Permanent a la qual hem aprovat l'esborrany d'informe 9/2018 sobre l’esborrany d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XXX de 2018 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors.
També s'han aprovat les conclusions i les propostes de millora de l’ISE 2015-2016.
Ambdós informes són elevats al ple.