dijous, 29 d’octubre de 2020

REUNIÓ CETPA

 Ahir va tenir lloc la primera reunió de la Comissió Específica Temporal sobre la Participació de l'Alumnat (CETPA) en el CEIB. 

Hi formen part:  Gabriel Caldentey, Cristina Salom, Glòria Ferrer, Josefa Costa, Constantino Davia, Amanda Fernández (sustituta de Tomeu Barceló), Belén Torres, Llorenç Perelló, Sebastià Mandilego, Enric Pozo, Maria Duran (va assistir la seva sustituta, Maria del Mar Gomila), Josep Gomila, i Pau Roig (no va poder assistir), a més del president, vicepresidenta i secretària del CEIB (que actua com a tal).

El treball va consistir en presentar, valorar i fer aportacions al primer esborrant d'informe. De manera especial es va treballar la diagnosi. Alguns dels presents quedaren en fer les seves noves aportacions per escrit abans de la propera reunió.

Ara es retornarà aquest document amb les modificacions per a fer noves aportacions i es tornarà convocar la comissió en el termini de 15 dies per a continuar la feina.