divendres, 21 de desembre de 2018

BON NADAL


COMISSIÓ PERMANENT

Avui ha tengut lloc una reunió de la comissió permanent on, per part del ponent s'han presentat els informe següents:

-  Projecte d'Informe 10/2018 sobre el Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de xx de xx de 2018 per la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Projecte d'Informe 11/2018 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.Els dos projectes d'informe s'han aprovat i elevat al proper ple.

dijous, 20 de desembre de 2018

REVISTA 2 DE 2018

Ja podeu llegir la Revista 2/2018 del CEIB. 
Mitjançant els links següents podeu accedir-hi:

 http://www.consellescolarib.es/revista/02_2018.pdf

 https://issuu.com/ceibcaib/docs/02_2018

 

dilluns, 17 de desembre de 2018

COMISSSIÓ D'ORDENACIÓ

El passat dia 14 de desembre va tenir lloc la reunió de la Comissió Específica d'Ordenació que va realitzar l'estudi de les aportacions per a l'elaboració de l'informe 10/2018, sobre el funcionament dels serveis d'orientació educativa, social i professional.
El ponent, Bartomeu Barceló, va prendre nota de les aportacions acceptades i ara el projecte d'informe passarà a la CP de dia 20/12. 


 

dijous, 13 de desembre de 2018

EL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Aquest treball recull una panoràmica històrica resumida sobre el funcionament del Consell escolar de les Illes Balears (CEIB) des de la seva creació l’any 2001 fins a l’actualitat.
El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears. S’entén per contingut de la programació tots els aspectes que fan referència a la planificació, el finançament, l’execució i l’avaluació dels temes educatius de l’àmbit no universitari d’aquesta comunitat autònoma.


Vegeu a ISSUU:
 
https://issuu.com/home/published/article_anuari-1

Documents relacionats:

Anuari de l'Educació

dilluns, 10 de desembre de 2018

COMISSIÓ PERMANENT

Avui hem tengut Comissió Permanent a la qual hem aprovat l'esborrany d'informe 9/2018 sobre l’esborrany d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XXX de 2018 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors.
També s'han aprovat les conclusions i les propostes de millora de l’ISE 2015-2016.
Ambdós informes són elevats al ple.