dimarts, 16 de gener de 2018

REUNIO AMB CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS

Avui matí ha tengut lloc una reunió dels membres del CEIB amb el Director General de Serveis Socials, senyor Andreu Horrach que ha tractar sobre la regulació de l'etapa de 0-3 anys.Després de la seva intervenció, els membres del CEIB han manifestat la seva postura o han fet preguntes sobre el tema.